Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ nhỏ 6”

Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ nhỏ 6”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, thịt jambon, dứa, lá thơm mixed herbs, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand island....

125.000 VNĐ

Pizza hải sản - cỡ nhỏ 6"

Pizza hải sản - cỡ nhỏ 6"

Mua 1 tặng 1, tùy chọn nhân bánh - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, mực, thanh cua Hàn Quốc, tôm, dứa, hành tây, ớt chuông....

135.000 VNĐ 125.000 VNĐ
7%

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ nhỏ 6”

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ nhỏ 6”

Gồm sốt nền Thousand Island, tôm, mực, bò, thanh cua, lá thơm mixed herbs, dứa, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand i..

125.000 VNĐ

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ nhỏ 6”

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ nhỏ 6”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, nấm, quả oliu, tôm, thanh cua, xúc xích salami, gà, ớt chuông, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Piz..

125.000 VNĐ

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ nhỏ 6”

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ nhỏ 6”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, thịt jambon, xúc xích hotdog, xúc xích salami, cà chua, quả oliu, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai..

125.000 VNĐ

Pizza Sunflower - cỡ nhỏ 6"

Pizza Sunflower - cỡ nhỏ 6"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, bò hầm bolognese, jambon, lườn gà sốt teriyaki, oliu đen, cà chua tươi, hành tây....

135.000 VNĐ 125.000 VNĐ
7%

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ nhỏ 6”

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ nhỏ 6”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, cà chua, xúc xích tiêu pepperonis, xúc xích tỏi salami, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ ph..

125.000 VNĐ

Pizza xúc xích với trứng cút  - cỡ nhỏ 6"

Pizza xúc xích với trứng cút - cỡ nhỏ 6"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, xúc xích, bò hầm bolognese, trứng cút....

135.000 VNĐ 125.000 VNĐ
7%

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ vừa 9”

Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ vừa 9”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, thịt jambon, dứa, lá thơm mixed herbs, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand island....

165.000 VNĐ

Pizza hải sản - cỡ vừa 9"

Pizza hải sản - cỡ vừa 9"

Mua 1 tặng 1, tùy chọn nhân bánh - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, mực, thanh cua Hàn Quốc, tôm, dứa, hành tây, ớt chuông....

185.000 VNĐ 165.000 VNĐ
11%

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ vừa 9”

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ vừa 9”

Gồm sốt nền Thousand Island, tôm, mực, bò, thanh cua, lá thơm mixed herbs, dứa, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand i..

165.000 VNĐ

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ vừa 9”

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ vừa 9”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, nấm, quả oliu, tôm, thanh cua, xúc xích salami, gà, ớt chuông, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Piz..

165.000 VNĐ

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ vừa 9”

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ vừa 9”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, thịt jambon, xúc xích hotdog, xúc xích salami, cà chua, quả oliu, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai..

165.000 VNĐ

Pizza Sunflower - cỡ vừa 9"

Pizza Sunflower - cỡ vừa 9"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, bò hầm bolognese, jambon, lườn gà sốt teriyaki, oliu đen, cà chua tươi, hành tây....

185.000 VNĐ 165.000 VNĐ
11%

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ vừa 9”

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ vừa 9”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, cà chua, xúc xích tiêu pepperonis, xúc xích tỏi salami, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ ph..

165.000 VNĐ

Pizza xúc xích với trứng cút - cỡ vừa 9"

Pizza xúc xích với trứng cút - cỡ vừa 9"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, xúc xích, bò hầm bolognese, trứng cút....

185.000 VNĐ 165.000 VNĐ
11%

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ lớn 12"

Pizza bò băm Bolognese kiểu Ý - cỡ lớn 12"

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, thịt jambon, dứa, lá thơm mixed herbs, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand island....

215.000 VNĐ

Pizza hải sản - cỡ lớn 12"

Pizza hải sản - cỡ lớn 12"

Mua 1 tặng 1, tùy chọn nhân bánh - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, mực, thanh cua Hàn Quốc, tôm, dứa, hành tây, ớt chuông....

235.000 VNĐ 215.000 VNĐ
9%

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ lớn 12”

Pizza hải sản sốt Thousand Island - cỡ lớn 12”

Gồm sốt nền Thousand Island, tôm, mực, bò, thanh cua, lá thơm mixed herbs, dứa, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Pizza rau củ sốt thousand i..

215.000 VNĐ

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ lớn 12”

Pizza nhân thập cẩm với nấm - cỡ lớn 12”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, nấm, quả oliu, tôm, thanh cua, xúc xích salami, gà, ớt chuông, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai/ Piz..

215.000 VNĐ

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ lớn 12”

Pizza phủ thịt nguội tổng hợp - cỡ lớn 12”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, thịt jambon, xúc xích hotdog, xúc xích salami, cà chua, quả oliu, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ phô mai..

215.000 VNĐ

Pizza Sunflower - cỡ lớn 12"

Pizza Sunflower - cỡ lớn 12"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn - kèm nước. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, bò hầm bolognese, jambon, lườn gà sốt teriyaki, oliu đen, cà chua tươi, hành tây....

235.000 VNĐ 215.000 VNĐ
9%

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ lớn 12”

Pizza xúc xích pepperonis - cỡ lớn 12”

Gồm sốt nền pizza đặc biệt, bò băm, cà chua, xúc xích tiêu pepperonis, xúc xích tỏi salami, phô mai mozzarella,…, Nhân bánh tặng tùy chọn, hoặc chọn 1: Pizza kiểu Hawaii/ Pizza gà sốt tương teriyaki/ Pizza phủ ph..

215.000 VNĐ

Pizza xúc xích với trứng cút - cỡ lớn 12"

Pizza xúc xích với trứng cút - cỡ lớn 12"

Mua 1 tặng 1, nhân bánh tùy chọn. Gồm bột ủ tươi, sốt nền marinara, phô mai mozzarella, xúc xích, bò hầm bolognese, trứng cút....

235.000 VNĐ 215.000 VNĐ
9%